Kişiler ve Kurullar

Editör

  1. Prof.Dr. Ulvi Can ÜNLÜGENÇ, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Bölüm Editörleri

  1. Prof.Dr. Kemal GÜRBÜZ, Çukurova Üniversitesi
  2. Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN, Çukrurova Üniversitesi
  3. Doç. Dr. Mustafa AKYILDIZ, Çukurova Üniversitesi
  4. Prof.Dr. Osman PARLAK, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Mizanpajcı

  1. Arş.Gör. Ahmet Can AKINCI, Çukurova Üniversitesi, Türkiye