Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Geosound dergisi Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne ait, yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi, akademik ve araştırma kurumlarındaki yer bilimleri ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve bilim insanlarına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Daha önce başka yerde yayımlanmamış olan tüm özgün ve güncel bilimsel araştırma ve uygulamaları kapsayan yenilikçi, değerli ve yararlı makaleler dergimize kabul edilmektedir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

GEOSOUND Dergisi’ne gönderilecek olan yazılar, daha önce yayımlanmamış, ayrıca eş zamanlı olarak başka bir dergiye veya sempozyum, kongre vb. gibi etkinliklerde sunulmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yazarlar, yazılarını hazırlarken, derginin “Yazım Kuralları” başlıklı ayrıntılı kılavuzundan yararlanmalıdırlar. Çok yazarlı yazılarda yazarlardan biri “Başvurulacak Yazar” konumunda olmalıdır. Tüm yazarların; çalışmada yer aldığı, yazıyı onayladıkları ve yazının dergiye sunulmasını kabul ettikleri varsayılır.
Dergiye sunulan yazılar, önce Editör daha sonra ise bir Bölüm Editörü tarafından incelenir. Daha sonra makalenin değerlendirilmesi, düzeltilmesi ve yayıma kabulu veya kabul edilmemesi gibi işlemlerin yürütülmesi amacıyla bir Bölüm Editörü, Baş Editör tarafından görevlendirilir. Yazılar, en az iki hakeme gönderilir. Yazıları değerlendirirken hakemlerden gizlilik ilkesine uymaları istenir ve adlarının açıklanıp açıklanmaması kendilerinin tercihine bırakılır. Yazılar, hakemlerin görüşleri alındıktan sonra, ayrıca Baş Editör ve ilgili Editör tarafından da değerlendirilir. Değerlendirmenin sonucuna göre yazının yayıma kabulu veya reddi ile ilgili son karar Baş Editör tarafından verilir.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.